Model coachingu grupowego — co to jest?

Choć coaching indywidualny jest skuteczny w pracy z osobami, które chcą zmienić swoje życie, ma on też swoje ograniczenia. W jaki sposób można pomóc większej liczbie osób w poprawieniu ich relacji, zdrowia i zmniejszeniu stresu w pracy? Odpowiedzią jest coaching grupowy. To podejście staje się coraz bardziej popularne.

Czym jest coaching grupowy?

Jest to potężna i skuteczna metoda coachingowa służąca do pracy z ludźmi w celu poprawy ich zdrowia, samopoczucia, mocnych stron osobistych, poczucia własnej skuteczności, umiejętności przywódczych, budowania zespołu itp. Oprócz oszczędności kosztów profesjonalny coaching przynosi wiele korzyści, z których najważniejszą jest możliwość wzmocnienia relacji w ramach współpracy.

Warto dokonać rozróżnienia między coachingiem zespołowym a grupowym. Pierwszy z nich odnosi się do ludzi ściśle współpracujących ze sobą jako jednostka, aby osiągnąć jasny i wspólny cel. Trening grupowy dotyczy dowolnej grupy osób, które mogą się nie znać i różnić pod względem potrzeb i celów.

W treningu grupowym bierze udział jeden lub kilku specjalistów i dwóch lub więcej klientów. Celem coachingu indywidualnego jest zazwyczaj wywołanie zmiany w człowieku. Z drugiej strony, trening grupowy ma dodatkowe zadanie polegające na przetwarzaniu dynamiki grupy poprzez wprowadzanie umiejętności interpersonalnych i budowanie relacji.

Jakie wyzwania stoją przed coachingiem grupowym?

Aby coaching był jak najbardziej efektywny, musi sprostać pewnym wyzwaniom. Na przykład kwestie porozumienia i zaangażowania. Nie uda się stworzyć wysoce produktywnych grup, jeśli osoby w nich uczestniczące będą znajdować się pod przymusem. Warto dowiedzieć się, czy istnieją uzasadnione powody braku entuzjazmu.
Ludzie mogą też mieć obawy przed otwartym omawianiem osobistych uczuć lub problemów w obecności innych.
Z tych i innych powodów (np. istniejących napięć w grupie) coaching ten może być wyzwaniem i wymaga wysoko wykwalifikowanych trenerów, aby zmiana była trwała i pozytywna. Dlatego coaching na poziomie grupy jest najbardziej odpowiedni, gdy jego cel jest dokładnie taki sam, jak cel uczestników.

Jakie są korzyści z coachingu dla grup?

Prowadzenie treningu grupowego ma wiele zalet. Na przykład, klient może skorzystać z:

  • Wspólnego doświadczenia grupy;
  • Pracy nad osiągnięciem wspólnych celów w ramach zorganizowanego, stopniowego programu;
  • Podnoszenia świadomości procesów psychodynamicznych w grupie;
  • Rozwijania wsparcia i zaufania w grupie;
  • Lepszego rozwiązywania konfliktów;
  • Zwiększonej inteligencji emocjonalnej.